Tarieven

Wij verlenen onze diensten op basis van een uurtarief (zie Tarieven) of met subsidie van de overheid; de zogenaamde toevoeging. (zie Pro deo)

Of u voor zo’n subsidie in aanmerking komt, kunt u eenvoudig zelf nagaan op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org

Met subsidie van de overheid
(pro deo)

Nederland kent een systeem van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.

De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt op grond van het gezinsinkomen en vermogen of u voor subsidie in aanmerking komt. Als dit zo is, dan wordt er een eigen bijdrage vastgesteld; daarnaast kunt u dan nog griffierecht en/of kosten voor uittreksels/informatie verschuldigd zijn.

De Raad behandelt de aanvraag op grond van de belastinggegevens van 2 jaar terug. Als uw inkomen sindsdien is afgenomen, dan bestaat de mogelijkheid om een peiljaarverlegging aan te vragen. De Raad bekijkt de aanvraag dan opnieuw aan de hand van uw huidige situatie.

Als u een uitkering krachtens de Participatiewet (Sociale Dienst) hebt of een vergelijkbaar inkomen, dan kunt u voor de kosten een beroep doen op bijzondere bijstand. Als de gemeente de kosten vergoedt, dan is de rechtshulp voor u dus helemaal gratis.

Als u samen in mediation gaat, dan gelden extra verlaagde eigen bijdragen, bovendien deelt u samen het griffierecht (kosten rechtbank). Verder is het voordeel dat als een van beiden recht heeft op een toevoeging en de ander niet, dat de ander dan tegen betalend tarief de helft van de gewerkte uren dient te voldoen (in plaats van ieder een eigen advocaat tegen het uurtarief en en de volledig gewerkte tijd).

Zou u niet voor dit systeem in aanmerking komen, kijk dan onder Tarieven “voor eigen rekening”.

Voor eigen rekening

Als u voor de kosten van rechtsbijstand geen beroep kunt doen op de overheid, dan bespreekt de advocaat met u het uurtarief dat hij/zij in rekening brengt en eventuele andere kosten van de zaak. Wij kunnen tegen een scherp tarief werken en door onze jarenlange ervaring als procesadvocaat zijn wij in staat om de kosten beperkt te houden.

Voor mediation geldt dat wanneer u beiden geen recht heeft op gefinancierde rechtshulp u samen het uurtarief voor de helft voldoet, dan wel u betaalt ieder de helft van de gewerkte tijd. Dat werkt ook door in de betaling van de helft van de griffierechten.

Wij proberen zo veel mogelijk te zorgen dat iedereen rechtsbijstand kan krijgen.

Mogelijk hebt u een rechtsbijstandverzekering. Na verkregen goedkeuring werken wij ook in opdracht van de verzekeringsmaatschappij.