Buise Advocaten heeft zich gespe­cial­iseerd op een aantal rechts­ge­bieden.

Het streven van het kantoor is gericht op het ver­lenen van diensten met een hoge kwal­iteit tegen scherpe prijzen. Uw belangen staan voorop!

Personen- en familierecht

Dit rechtsgebied betreft zaken die te maken hebben met echtgenoten/samenwonenden  en kinderen. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan echtscheiding, alimentatie en omgangsrecht, maar ook ouderlijk gezag, voogdij, afstamming en ondertoezichtstelling. Het is een terrein waarin de emoties hoog kunnen oplopen. Daarom gaat het niet alleen om de juridisch goede oplossing maar ook om begrip voor de situatie van partijen.

Juist hier kan mediation een belangrijke rol spelen; als partijen zelf hun oplossing kunnen kiezen, werkt dit altijd beter dan de uitspraak van de rechter. (zie Mediation)

Jeugdrecht

Jeugdrecht is dat onderdeel van het familierecht dat speciaal betrekking heeft op kinderen.

Als het gaat over kinderen is speciale deskundigheid vereist. Vaak spelen ook niet-juridische factoren een belangrijke rol en daar moet de advocaat dus oog voor hebben.

De advocaten van dit kantoor zijn specialist op dit gebied. Dat wij allemaal zelf kinderen hebben is natuurlijk niet genoeg, maar het helpt wel.

Sociale zekerheid

Als u een uitkering ontvangt van gemeente, UWV of SVB krijgt u vaak beslissingen die verstrekkende gevolgen (kunnen) hebben. Vooral als in de brief staat dat u bezwaar kunt maken, is dat het geval.

Mocht u een brief niet begrijpen of het niet eens zijn met de inhoud, dan is het belangrijk om niet te wachten met hulp zoeken.

Strafrecht

Ontvangt u een oproep voor een verhoor bij de politie of een zitting bij het Openbaar Ministerie of de Rechtbank, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Onze strafrechtadvocaten zijn ook gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht.

Zij kunnen voor u ook een klaagschrift indienen in het geval van in beslag genomen goederen of een ingevorderd rijbewijs. Ook als een verklaring omtrent gedrag (VOG) wordt geweigerd kunt u bij hen terecht.

Jeugdstrafrecht

Ook een minderjarige kan worden verdacht van een overtreding of misdrijf. Er bestaat speciaal (straf)recht voor minderjarigen en het vereist ook bijzondere deskundigheid om met een minderjarige verdachte om te gaan.

Mediation

Als u nog samen door een deur kunt en uw problemen liever samen wilt oplossen dan de rechter de knoop te laten doorhakken, dan kunt u misschien de begeleiding van een mediator gebruiken. Deze helpt om in een prettige sfeer en op basis van vertrouwelijkheid alle problemen aan de orde te stellen. Voor de kinderen is dit de beste oplossing, aangezien u samen afspraken maakt (bijvoorbeeld over het ouderschapsplan). De bereikte afspraken worden vastgelegd en kunnen bij de rechter worden ingediend. Bij een gezamenlijk verzoek behoeft er geen zitting plaats te vinden. Daardoor is de procedure kort en zijn de kosten beperkt. Zie bij Tarieven