Pro deo

Wat is een Pro deo  advocaat?
Met de term Pro deo wordt een dienst bedoeld die gratis is. In de advocatuur wordt de term gebruikt voor advocaten die cliënten bijstaan van wie de kosten voor rechtshulp gedeeltelijk worden gefinancierd door de overheid. Feitelijk hebben we het dan over gefinancierde rechtshulp, tegenwoordig gesubsidieerde rechtshulp geheten.

Bij gesubsidieerde rechtshulp vergoedt de overheid een deel van de kosten wanneer u een advocaat inschakelt. Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. Gesubsidieerde rechtshulp wordt ook wel een toevoeging genoemd.
Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand.Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand. Klik hiervoor op de betreffende site van de Raad onder “Links” bovenaan deze pagina aan de rechterkant.

Ook voor een bemiddelingstraject (mediation) bestaat de mogelijkheid van gesubsidieerde rechtshulp.