Extra toeslag alimentatie

Extra toeslag alimentatie

Met ingang van 1 januari 2015 kregen alleenstaande ouders met een laag inkomen – in de praktijk vaak gescheiden moeders – recht op een extra toeslag van maximaal 3.050 euro per jaar: de zogeheten alleenstaande-ouderkop op het kindgebonden budget, een toeslag van het Rijk.

Alimentatie

Er was onduidelijkheid hoe deze toeslag in de alimentatieberekening moest worden verwerkt. Aanvankelijk werd er door het Hof gekozen voor een manier die ongunstig uitpakte voor de moeder. Daaraan heeft de Hoge Raad echter in oktober 2015 een einde gemaakt met een arrest waardoor de alimentatie hoger uitkwam. Voor zaken die vóór dit arrest behandeld zijn, heeft dit niet automatisch gevolgen. Het kan voor een moeder dus verstandig zijn om de berekening opnieuw te laten maken om te zien of de alimentatie omhoog kan.