Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

Als u voor de kosten van rechtsbijstand aanspraak maakt op subsidie van de overheid (toevoeging) dan wordt er altijd een eigen bijdrage vastgesteld. Dat is het stukje van het salaris van de advocaat dat u zelf moet betalen; het resterende deel wordt door de overheid vergoed. Daarnaast kunt u geld verschuldigd zijn voor de kosten van uittreksels, griffierecht en dergelijke.

De gemeente Rotterdam kent de mogelijkheid om voor dit  soort kosten bijzondere bijstand aan te vragen. U hoeft geen uitkering te ontvangen van de gemeente om daarvoor in aanmerking te kunnen komen voor bijzondere bijstand. U kunt bijzondere bijstand aanvragen als:

uw inkomen te laag is om de kosten zelf te kunnen betalen;

u geen of maar heel weinig vermogen heeft;

de kosten echt noodzakelijk zijn.

U vindt het betreffende formulier op de website van de gemeente Rotterdam. Ook uw advocaat kan u dit formulier toezenden. Overigens kennen ook andere gemeenten dit systeem; zie daarvoor de website van de betreffende gemeente.